Aftalevilkår for oprettelse af brugerkonti hos www.dustinhome.dk og for brug af dette website

Indholdsfortegnelse

 1. Din konto og oplysninger på internetbutikken
 2. Elektronisk kommunikation
 3. Rettigheder til dette website
 4. Kopiering, spredning og downloading
 5. Bidrag fra brugere
 6. Personoplysninger
 1. Kreditkortsikkerhed
 2. Copyright klager
 3. Produktbeskrivelser
 4. Øvrige parter
 5. Ansvarsfraskrivelse
 6. Site politik og rettelser

Velkommen til ww.dustinhome.dk

Dustin Home A/S  og evt. tilknyttede samarbejdspartnere tilbyder dette website til dig på følgende betingelser.

1. Din konto og oplysninger på internetbutikken

1.1
Som bruger af dette website, er du selv forpligtet til at opretholde fortroligheden omkring din konto og dit kodeord gennem begrænset adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forekomme under login til din konto. Dustin Home A/S  og vores partnere forbeholder sig retten til, ved misbrug, at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold, eller annullere ordrer uden varsel.

Samtlige oplysninger på vores hjemmeside er alene at anse som opfordringer til at gøre tilbud.


Når du har afgivet  en ordre via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilket produkter du har bestilt.

Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via e-mail) IKKE er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået.

Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din ordre. Dustin Home A/S har derfor mulighed for at annullere din ordre.


1.2
Endelig aftale mellem dig og Dustin Home A/S  anses for indgået, når Dustin Home A/S efter at have modtaget din ordre på sin server, har sendt en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer.

2. Elektronisk kommunikation

2.1
Ved at acceptere disse betingelser i forbindelse med at du opretter en brugerkonto hos Dustin Home, samtykker du til at modtage elektronisk kommunikation fra os. Vi vil kommunikere med dig gennem e-mails eller ved opslag på dette website. Nyhedsbreve tilmelder du særskilt og vi sender kun nyhedsbreve med tilbud o.lign. hvis du tilmelder dig denne service udtrykkeligt via din brugerkonto hos Dustin Home.

3. Rettigheder til dette website

3.1
Alle navne, logoer og varemærker på dette website tilhører Dustin Home A/S , selskabets associerede selskaber eller samarbejdspartnere, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Dustin Home A/S.


3.2
Alt indhold på dette website, så som tekst, grafik, logo, ikoner, billeder, audio materiale, digital downloads, data og software tilhører Dustin Home A/S og er beskyttet i henhold til lov om ophavsret og anden lovgivning.


4. Kopiering, spredning og downloading

4.1
Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af dette website eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på dette website eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

4.2
Dustin Home A/S  giver begrænset licens til at bruge dette website til personlige formål, og ikke til downloading (udover almindelige cache-funktioner), anden digital kopiering eller ændringer af dette site, eller dele heraf, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Dustin Home A/S.

4.3
Denne licens omfatter ikke nogen form for videresalg eller kommerciel brug af dette website eller dets indhold, herunder indsamling af data, produktlister, beskrivelser eller priser, afledt brug af dette website eller dets indhold, downloading eller kopiering af konto-informationer til fordel for andre websites og/eller enhver brug af data-mining, robotter, eller lignende dataindsamlings-værktøjer.

4.4
Dette website eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Dustin Home A/S. Du må ikke anvende frame-teknikker til at skjule handelsmærker, logos eller anden ejendoms-information (omfattende billeder, tekst, side layout, eller sider) fra Dustin Home A/S  og vores partnere uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.

4.5
Du må ikke anvende Dustin Home A/S ' navn eller handelsmærker i META-tags eller anden "skjult tekst" uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Dustin Home A/S. Enhver uautoriseret brug ophæver omgående tilladelse eller licens givet af Dustin Home A/S .

4.6
Du har en begrænset, opsigelig, og ikke eksklusiv ret til at oprette et link til Dustin Home A/S ' website så længe linket ikke afbilleder Dustin Home A/S , dets partnere, eller deres produkter/services på en falsk, misvisende, nedsættende, eller på anden vis negativ måde. Det er ikke tilladt at bruge Dustin Home A/S logo eller anden relateret grafik eller handelsmærker, som en del af linket uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.


5. Bidrag fra brugere

5.1
Brugere må tilføje anmeldelser, kommentarer og andet indhold og sende forslag, ideer, kommentarar, spørgsmål og anden information, så længe indholdet ikke er ulovligt, pornografisk, truende, overtræder "privatlivets fred", overtræder andres rettigheder, eller på anden vis er injurierende mod tredje person eller grupper og ikke består af, eller indeholder software virus, politisk propaganda eller kommerciel reklame.

Du må ikke bruge falsk e-mail adresse, udgive dig for at være en anden person, firma eller forening. Dustin Home A/S  forbeholder sig retten (men ikke pligten) til at fjerne eller rette sådant indhold.

5.2
Såfremt du indtaster eller sender materiale, information og/eller anden form for kommunikation, giver du Dustin Home A/S og vores partnere en ikke-eksklusiv, royalty-fri, uopsigelig ret til frit at anvende, gengive, ændre, tilføje, uploade, offentliggøre, oversætte, distribuere, skabe afledt materiale fra og vise dette indhold over hele verden på et vilkårligt medie til ethvert kommercielt såvel ikke-kommercielt formål. Du garanterer, at du ejer eller på anden vis har retten til det indhold, som du videregiver til os, og at indholdet er præcist, og at brugen af indholdet fra dig er lovlig og ikke vil forvolde skade, og at du vil fritage Dustin Home A/S  eller vores partnere for alle krav rejst, som konsekvens af indhold indsendt af dig.

5.3
Dustin Home A/S kan ikke holdes ansvarlig og påtager sig intet ansvar for materiale indsendt af dig eller andre brugere.


6. Personoplysninger

6.1
Nedenfor beskriver vi vores politik for behandling af personoplysninger. Ved at besøge Dusting Home A/S' website, accepterer du ligeledes de metoder, der er beskrevet herunder.

Dustin Home A/S ' behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Brugere kan kontakte Dustin Home A/S , såfremt de ønsker oplysninger om, hvilke data som behandles om dem, eller hvis brugerne ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret. Brugere har endvidere adgang til at gøre indsigelse mod indsamlingen af oplysningerne og mod den videre behandling.

6.2
Hvilke oplysninger indsamler Dustin Home A/S?

Vi modtager og opbevarer enhver information du direkte afgiver på vores website eller anden måde. Du kan frit vælge, at udelade at oplyse mange af disse informationer, men det vil afskrive dig fra at udnytte mange af vores kundeservices. Vi bruger den information du giver os bl.a. til kommunikation med dig, til at tilpasse fremtidige services og besøg til netop dit behov og for at forbedre vores forretning.

Vi modtager og opbevarer bestemte informationer hver gang du er i forbindelse med os. For eksempel bruger vi "cookies", og vi modtager tekniske informationer når din webbrowser besøger Dustin Home A/S. Nederst på siden kan du læse mere specifikt om, hvilke informationer vi opsamler. En række firmaer tilbyder dig værktøjer til at besøge websites anonymt. Brugen heraf vil afskære os fra at personificere dine oplevelser ved brug af vores website.

6.3
E-mail kommunikation

Vi sender ikke uopfordrede e-amil nyhedsbreve til dig. Hvis du ønsker at modtage e-mail nyhedsbreve fra Dustin Home A/S, skal du tilvælge dette i forbindelse med din kundeoprettelse eller ordrebestilling. Du kan også tilvælge nyhedsbreve via din personlige konto, som du kommer til via dit personlige brugernavn/kodeord.

Hvis du på et tidspunkt har tilvalgt nyhedsbreve, men ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve eller anden mail fra os, skal du blot fravælge nyhedsbreve og adviseringer via din personlige konto, som du kommer til via dit personlige brugernavn/kodeord. Der er desuden genvej til at fravælge yderligere nyhedsbreve i hvert e-mail nyhedsbrev vi udsender.

6.4
Hvad med cookies?

Cookies er alfanumeriske "identifikationer" vi overfører til din computers harddisk gennem din webbrowser, som sætter vort system i stand til at genkende din browser og tilbyde features så som automatisk login.

Din browser er i stand til at behandle brugen af cookies på flere måder, herunder helt at udelade anvendelsen heraf. Cookies er forudsætningen for at få det fulde udbytte af faciliteterne hos Dustin Home A/S , og vi anbefaler derfor, at du tillader brugen af cookies.

6.5
Forretningsoverdragelse

I takt med udviklingen af vores forretning, vil vi måske købe eller sælge aktiver. I sådanne handler er kundeinformationer normalt en af de overdragne aktiver. Såfremt aktiviteterne i Dustin Home A/S  eller væsentlige dele heraf skulle blive købt, vil kundeinformationerne blive overdraget som led heri.

6.6
Beskyttelse af Dustin Home A/S og andre

Vi frigiver kontooplysninger og andre personinformationer, når vi finder det nødvendigt for at følge gældende lov eller for at beskytte rettigheder, ejendom, eller sikkerheden omkring Dustin Home A/S, vore brugere eller andre, og vi udveksler informationer med andre selskaber, hvis nødvendigt for at imødegå svindel og bedrageri f.eks. i forbindelse med forsøg på svindel med kreditkort.

6.7
Med din accept

Ud over det ovenfor skitserede, vil du modtage information, såfremt dine oplysninger evt. skulle deles med tredjepart, og du vil have muligheden for at nægte dette.

6.8
Hvor sikkert er mine oplysninger opbevaret?

De oplysninger Dustin Home A/S  indsamler / modtager gemmes i en database, der beskyttes af flere niveauer af adgangskontroller og vagt-/alarmsystemer både fysisk og systemmæssigt i vores centrale datacenter. Online på websitet  er dine persondata, herunder transaktionsdata, sikret med SSL kryptering, som er  gældende standard for kryptering af denne type data og desuden anbefalet af PBS  m. fl.

Det er vigtigt, at du beskytter mod misbrug af dit brugernavn/kodeord og uautoriseret brug af din computer.

6.9
Hvilke informationer har jeg adgang til?

Dustin Home A/S  giver dig læse-adgang til følgende informationer om dig, og i visse tilfælde mulighed for at ændre denne information. Listen vil være under forandring i takt med ændringer på vores website.

Klik her for at gå til siden "Dine oplysninger"¨

6.10
Hvilke muligheder har jeg?

Vi skal bruge et minimum af information, for at kunne sende varer til dig, og derfor skal du oprette en konto hos Dustin Home A/S , hvis du ikke allerede har en konto ved ordreafslutning.

Med en konto får du desuden adgang til rabatter, detaljeret ordrestatus, permanent varekurv, nyhedsbreve og andre fordele. Du kan til enhver tid tilføje/rette/slette informationerne på din "Mine oplysninger" side. Dog er vi forpligtet til at opbevare information om kunde- og ordretransaktioner i minimum 5 år i henhold til dansk lovgivning.

6.11
Automatisk indsamlet information

De oplysninger vi indsamler og analyserer, omfatter din:

 • IP-adresse
 • login
 • e-mail adresse
 • password
 • computer og forbindelsesinformation såsom browser type og version, operativ system og platform
 • indkøbshistorik
 • URL-adresserne til og fra vores website, herunder dato og klokkeslet, cookie nummer, og produkter du kiggede på eller søgte efter

6.12
Dustin Home A/S  er dataansvarlig for persondata, der indsamles på vores website.


7. Kreditkort sikkerhed


7.1
Vi har gjort os stor umage med at kunne tilbyde en sikker løsning til vore kunder og garanterer, at vi ikke gemmer følsomme oplysninger på vores egen server. Alle kreditkort informationer indtastes i et sikkert miljø (SSL), og sendes i krypteret form videre til PBS.

Når du betaler din ordre med kreditkort, får Dustin Home A/S  retten til at hæve beløbet, når vi afsender din ordre.

Det kan samlet skitseres således:

OrdretypeHvornår hæves beløbet?Hvor meget hæves?
Komplet leveringVed afsendelseHele beløbet
Del-leveringSidste forsendelseHele beløbet
Delvis udsolgt*Ved afsendelseBeløbet minus udsolgte linier
UdsolgtIngenAnnulleres

*Du kontaktes inden ordre ekspederes, og har naturligvis mulighed for at annullere hele ordren.

8. Copyright klager

8.1
Dustin Home A/S  og vores partnere respekterer andres rettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde der anfægter copyright, så e-mail din klage til os på [email protected].

9. Produktbeskrivelser

9.1
Dustin Home A/S  og vores partnere bestræber sig på at være så nøjagtige som muligt. Dustin Home A/S  kan ikke garantere at produktbeskrivelser eller andet indhold på dette website, er komplet, pålideligt, opdateret eller fejlfrit.

Hvis et produkt tilbudt af Dustin Home A/S  ikke er som beskrevet, er din eneste mulighed at returnere produktet i ubrugt stand eller i henhold til gældende dansk lovgivning, når denne giver andre rettigheder.

10. Øvrige parter

10.1
Dustin Home A/S  og vores samarbejdspartnere yder services eller sælger produkter på dette website. Hertil kommer, at vi kan linke til andres websites.

Dusting Home A/S er dog ikke ansvarlig for undersøgelse og vurdering heraf, og vi påtager os intet ansvar for de ydelser, der tilbydes af disse firmaer eller individer eller indholdet af de websites, der linkes til.

11. Ansvarsfraskrivelse

Med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler

11.1
DETTE WEBSITE LEVERES AF DUSTIN HOME A/S  PÅ EN "AS IS" OG "AS AVAILABLE" BASIS. DUSTIN HOME A/S  KAN IKKE GØRES ANSVARLIG, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR SÅ VIDT ANGÅR BRUGEN AF DETTE WEBSITE, ELLER INFORMATION, INDHOLD, MATERIALE ELLER  PRODUKTER INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSITE.

11.2
DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUGEN AF DETTE WEBSITE ER PÅ EGEN RISIKO.  DUSTIN HOME A/S  ER UDEN ANSVAR SÅFREMT INFORMATIONER ÆNDRES ELLER FORVANSKES UNDER TRANSMISSIONEN ELLER SÅFREMT UVEDKOMMENDE FÅR ADGANG HERTIL.

11.3
I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASIGER DUSTIN HOME A/S  ALLE GARANTIER, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET MEDMINDRE ANDET ER UDTRYKKELIGT AFTALT. DUSTIN HOME A/S KAN IKKE GARANTERE AT DETTE WEBSITE, DETS SERVERE, ELLER E-MAIL SENDT FRA DUSTIN HOME A/S  ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER, MEN VI HAR INVESTERET I FØRENDE SYSTEMER OG SIKRING DER MODVIRKER VIRUS OG SPAM.

11.4
DUSTIN HOME A/S  KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR BRUGEN AF DETTE WEBSITE INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE, INDIREKTE OG AFLEDTE TAB HERUNDER TAB AF INDTÆGTER, DATA, DRIFTSFORSTYRRELSER OG/ELLER LIGNENDE TAB.


12. Site politik og rettelser


12.1
Læs også vores øvrige retningslinier, som skrevet på dette website her. Disse retningslinier er også gældende for dit besøg hos Dustin Home A/S. Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre vores website, regler for brug af websitet og retningslinier.