Sony G-Series QD-G32A XQD 32GB
Producent Sony
Hukommelseskortformat XQD
Hukommelseskapacitet 32 GB
Læsehastighed 400 MBps
1 599,-
Sony M-Series QDM64 XQD 64GB
Producent Sony
Hukommelseskortformat XQD
Hukommelseskapacitet 64 GB
Læsehastighed 440 MBps
849,-
Sony M-Series QDM128 XQD 128GB
Producent Sony
Hukommelseskortformat XQD
Hukommelseskapacitet 128 GB
Læsehastighed 440 MBps
1 695,-
Sony M-Series QDM32 XQD 32GB
Producent Sony
Hukommelseskortformat XQD
Hukommelseskapacitet 32 GB
Læsehastighed 440 MBps
629,-